Velkommen til klasse B - Førerkort på bil

Loeberg_okt2011007

 

Før du begynner på billappen må du ha fullført trafikalt grunnkurs. Etter dette står du fritt til å begynne opplæringen.

Du bør også ta den teoretiske prøven så tidlig som mulig, og det kan gjøres 6 mnd før du fyller 18 år.

 

Opplæringen gjennomføres i trinn:

Opplæringtrinn

Trinn 1

 

Trinn 2

 • Her skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. F.eks igangsetting - stans, speilbruk, giring, valg av gir osv.
 • Når du er på et godt teknisk nivå og mestrer å flytte oppmerksomheten fra teknisk bilkjøring til det trafikale er det obligatorisk med en trinnvurdering.
 • Trinnvurderingen er for at du som elev skal ha en selvevaluering og finne ut sammen med trafikklæreren om målene for trinn 2 er nådd.
 • Hvis du fyller de kravene som er i trinn 2 kan du gå opp til neste nivå - trinn 3. Sammen med trafikklæreren finner du ut om nivået er nådd.
 • På relaterte dokumenter i bunn av siden finner du trinnvurdering skjema.

 

Trinn 3

 • På trinn 3 er målene rettet mot det trafikale. Du skal kunne beherske kjøring i variert trafikk.
 • Ved avslutningen av trinn 3 skal ferdighetene være nær det nivået hvor du kan kjøre selvstendig.
 • Mot slutten er sikkerhetskurs på bane og trinnvurdering på trinn 3 obligatorisk.
 • Det er ikke fastsatt et minste timeantall på trinn 3, men du må nå målene beskrevet i trinnvurdering skjema -  trinn 3 .

 

Trinn 4

 • Målene på trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt. Målet er at du skal ta selvstendige valg ved kjøring på trinn 4. Trinnet består av:
 • Innledende risikoteori der elever møtes i klasserom og drøfter bilkjøringens risiko.
 • Kjørekompetanse i landevei og forbikjøringssituasjoner består av en lengre praktisk øving der eleven skal være selvstendig og kjøre med så lav risiko som mulig.
 • Planlegging og gjennomføring av kjøring i variert trafikkmiljø består blant annet av å planlegge en kjørerute. Her får eleven tid til å planlegge før kjøring og bruke hjelpemidler som kart/internett osv.
 • Refleksjon og oppsummering består av en teorisekvens der elevene skal utveksle erfaringer med medelever, utvikle selvinnsikt, risikoforståelse og vurdere egen kjørekompetanse.

 

Førerprøven

vegvesen

 • Du må bestå den teoretiske prøven før trafikkskolen kan bestille praktisk førerprøve til deg.
 • Våre førerprøver foregår ved Larvik trafikkstasjon. Møt ved trafikkskolen hvis ikke annet er avtalt (møt i god tid).
 • Husk å ha med gyldig legitimasjon og penger til førerprøven, evt brilleseddel.
 • Førerprøven varer inntil 75 minutter og inneholder spørsmål om sikkherhetskontroll og praktisk kjøring.
 • Du får svar rett etter prøven om den er bestått / ikke bestått.

 

Sensor vurderer om du kjører på en måte som:

 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • er i samsvar med gjeldende regelverk

 

For å lese mer om førerprøven trykk her.

 

 

Rød L

For å lese om regler for øvelseskjøring trykk her.

 

Relaterte dokumenter