Alle førerkort klasser gjennomføres i 4 trinn.

Trafikalt grunnkurs er trinn 1 på veien til førerkort.

Opplæringtrinn

 

Trafikalt grunnkurs går over 4 kurskvelder og mørkedemonstrasjon som tillegg.

Tema:

 

1.1 Trafikkopplæringen

1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk

1.3 Mennesket i trafikken

1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring

1.5 Førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

 

  • Kurset er obligatorisk og det første trinnet i føreropplæringen
  • Trafikalt grunnkurs er på 17 skoletimer og er obligatorisk for alle førerkortklasser
  • Kurset gir en grunnleggende forståelse for hvordan det er å være fører

 

For å ta kurset:

  • Må du ha fylt 15 år ved kursstart

 Bevis

  •  Når du har gjennomført kurset og betalt kommer det trafikale grunnkursbeviset hjem i posten til deg fra Statens Vegvesen. Etter ca 14 dager kommer beviset hjem til deg i posten.
  • Grunnkursbeviset gir deg rett til å øvelseskjøre så sant du fyller kriteriene for øvelseskjøring.
  • Når du skal gjennomføre øvelseskjøring eller ta kjøretimer ved trafikkskolen må du ha med deg beviset + gyldig legitimasjon

 

Bevis for å kunne øvingskjøre

◾Tar du trafikalt grunnkurs i tida 16. mars – 31. oktober utan å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig bare i tida 16. mars - 31. oktober.

◾For å kunne øvingskjøre i tida 1. november - 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring.

◾Når du har gjennomført mørkekjøringa, får du tilsendt nytt bevis som gjelder hele året, fra Statens vegvesen.

 

Er du over 25 år?

Da må du kun gjennomføre førstehjelp og mørkekjøring

 

Tidspunkter og kurspåmelding?

Du finner oversikt på bestill kurs over ledige plasser på trafikalt grunnkurs hos oss.